Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan.
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over astrologie.

Saturday, June 04, 2005

Moonwobble

Een cyclus die momenteel weer vol in de belangstelling staat binnen de astrologie is de Moonwobble, of vrij vertaald maanschommeling. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een periode waarin emoties hoog oplopen en alles anders verloopt dan normaal.
De Amerikaanse astroloog Carl Payne Tobey was de eerste die opmerkte dat rampen, ongelukken en ruzies in cycli voorkwamen. Hij onderzocht het verschijnsel en vergeleek het met de aspecten van dat moment.
De factor instabiliteit blijkt een grote rol te spelen. De gebeurtenissen van 11 september en de ontploffing van de spaceshuttle vonden plaats tijdens een Moonwobble.
Ook aardbevingen en extreem slecht weer vinden opvallend vaak plaats tijdens een Moonwobble.

Een Moonwobble vindt plaats als de zon een conjunctie of vierkant maakt met de maanskopen. De maansknopen zijn de snijpunten van de banen van de zon en de maan. Omdat de zon in een jaar de dierenriem doorloopt, vinden er per jaar ongeveer 4 Moonwobbles plaats. De maansknopen maken hun ronde in ongeveer 19 jaar. Dit houd in dat een moonwobble zich na 19 jaar herhaalt in het zelfde teken en op de zelfde graad.
Opvallend is dat de gebeurtenissen tijdens een moonwobble van 19 jaar geleden veel affiniteit vertoont met de gebeurtenissen tijdens de moonwobble van het heden.
Zon en maansverduisteringen vinden alleen plaats als zon en maan op een lijn staan met de maansknopen. Zonsverduisteringen vinden plaats tijdens nieuwe maan, maansverduisteringen tijdens volle maan. Elke verduistering valt dus tijdens een moonwobble, maar niet elke moonwobble valt tijdens een verduistering, immers, de vierkantaspecten veroorzaken ook Moonwobbles. De invloed van dit verschijnsel treed in zo’n tien dagen voor het aspect en duurt tot ongeveer 10 dagen erna. De intensiteit ervan schijnt continu te zijn. Met andere woorden, het begint plotseling en ineens is het weer afgelopen. Het teken waarin de moonwobble plaats vindt en de aspecten die worden gemaakt met planeten of andere gevoelige punten geven zicht op de manier waarop een moonwobble zich kan manifesteren.

Een moonwobble treft ons mondiaal gezien allemaal. Op het persoonlijke vlak kan zo’n periode relatief rustig verlopen. Maar als de moonwobble aspecten maakt naar planeten in je persoonlijke horoscoop kun je verwachten dat er grote veranderingen plaats gaan vinden. Je zou in een relatiedip kunnen belanden of plannetjes ondervinden telkens tegenwerking. Doordat emoties makkelijk hoog op kunnen lopen ontstaan er makkelijk meningsverschillen. De sleutel ligt in het tonen van flexibiliteit.
Probeer je handelingen niet te laten leiden door de emoties, want na de moonwobble zie je de dingen vaak uit een ander perspectief.
In het algemeen kun je zeggen dat de Moonwobble een vergrootglas over de problematiek houdt. Zo wordt de noodzaak van het oplossen duidelijk. Wacht hier wel mee tot na de Moonwobble. Beslissingen genomen tijdens de moonwobble zijn meestal van korte duur.
Maar het is niet allemaal kommer en kwel tijdens de moonwobble. Het onverwachte kan nieuwe mogelijkheden creëren. Bedenk dat alle cycli dienen om groei te bewerkstelligen. Zie het als een periode waarin je creativiteit en flexibiliteit wordt gestimuleerd.

Friday, June 03, 2005

Astrologische geboorteregeling

In de astrologie is het bekend dat de vrouw naast haar ovulatieperiode nog een ontvankelijke periode heeft. Het betreft de periode dat de zon en de maan in de zelfde hoek staan als op het tijdstip van haar geboorte. Aannemelijk vind ik, daar je geboortemoment je eerste scheppende moment is.
Deze hoek, welke we kunnen vertalen naar een maanfase, komt elke maand terug en kan zowel binnen als buiten de ovulatieperiode vallen. Dit gegeven zou kunnen verklaren waarom er wel eens vrouwen zwanger zijn geworden van gemeenschap tijdens de menstruatie. Dr. Jonas heeft enkele decennia geleden uitgebreid onderzoek gedaan naar dit fenomeen en gebruikte het voornamelijk om de kansen op zwangerschap bij vrouwen te vergroten.
Deze kennis kan ook gebruikt worden om je kansen op zwangerschap te verkleinen. Als reguliere anticonceptie voor jou beslist geen optie is zou je de maanfase naast je ovulatieperiode kunnen gebruiken. Het nadeel van deze methode is dat in het ongunstige geval minder dan de helft van je cyclusdagen echt veilig zijn.

Thursday, June 02, 2005

Afhoudende maan

Vlak voordat de maan haar overgang maakt naar het volgende teken bestaat er een tijdspanne waarin zij geen grote aspecten (verbintenissen) meer maakt met planeten. Dit kan enkele seconden zijn, maar ook meer dan een dag. Dit wordt afhoudende maan genoemd. De periode van afhoudende maan eindigt op het moment dat zij het volgende teken binnenloopt.

Het gebrek aan verbintenissen maakt dat gebeurtenissen in deze tijd geen groeikracht hebben. Je concentratie is verminderd. Dit betekent dat al het belangrijke werk beter uitgesteld kan worden. Afspraken gaan vaak niet door, besprekingen lopen op niets uit. Nieuwe aankopen blijken miskopen en nieuwe liefdes blijken one night stands. Fouten zijn in deze periode makkelijker gemaakt. Vooral in de beleggingswereld blijkt de afhoudende maan een slechte tijd om in aandelen e.d. te investeren.
De periode van afhoudende maan is het beste te benutten door je met het dagelijkse leven bezig te houden. Richt je op routinewerk, maak klusjes af of socialiseer zonder dat je er verwachtingen van hebt. Een goede tijd om te rusten of te mediteren op je innerlijke balans.

Volgens de nieuwste inzichten binnen de astrologie wordt de periode van de afhoudende maan gekleurd door het laatste aspect dat de maan maakt met één de mysterieplaneten (Uranus, Neptunus of Pluto). Met Uranus als laatste aspect zou bijvoorbeeld een situatie plotseling kunnen veranderen, met Neptunes is het mogelijk dat je alles door een roze bril ziet en met Pluto zou je bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met gevoelens van machteloosheid. Let wel: dit zijn mogelijkheden. De afhoudende maan komt bijna elke 2 à 3 dagen voor. Het is onbegonnen werk (en ook niet leefbaar) om daar altijd rekening mee te houden. Maar op de dagen dat alles anders loopt dan gedacht kan het zinvol zijn om te kijken of er sprake was van een afhoudende maan en met welke mysterieplaneet zij het laatste aspect maakte. Zo krijg je er zicht op hoe een afhoudende maan in jouw leven kan uitwerken.

Voor het werken met magie zou dit dus impliceren dat het beter is je ervan te onthouden tijdens afhoudende maan. Het bovenstaande wijst erop dat gebeurtenissen oncontroleerbaar verlopen, alsof de beslissing al gevallen is.
Het is toepasselijker om in deze tijd een ritueel van dankbaarheid te houden.

Om met de afhoudende maan te werken raad ik je aan een astrologische agenda aan te schaffen.

Wednesday, June 01, 2005

Astrologie in een notendop

Al zo lang de mensheid bestaat, kijkt ze naar de sterrenhemel en is gefascineerd door de bewegingen van de “grote lichten”. Oude culturen ontdekten dat de bewegingen aan de hemel correspondeerden met gebeurtenissen op aarde. Letterlijk vertaald betekent het woord astrologie: "kennis van de sterren" (astro is "ster" en logos betekent "kunde"). Een "doorzien" van de combinaties van planeten tegen de achtergrond van de 12 tekens van de dierenriem en de 12 huizen (levensgebieden).
Een horoscoop (Hora = uur en scopein = zien) is een tweedimensionale tekening van de planeetstanden op een specifiek moment, meestal de geboorte.
Het geeft een goed overzicht van je karaktereigenschappen en de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Hoe je in het leven staat en hoe je daaruit je eigen visie ontwikkelt. Het geeft informatie over je gedrag tegenover anderen en wat je van anderen terug verwacht. Hoe je relaties vorm hebben gekregen in zowel positieve als negatieve zin. Ook kan het inzicht geven in je doel in dit leven, je werk en je positie in de maatschappij.

Hier volgen wat trefwoorden van de symbolen die gebruikt worden:

De planeten geven je behoeften aan: (“wat”)

De Zon zegt iets over je innerlijke persoonlijkheid, je vitaliteit,
De Maan vertegenwoordigt je gevoelens, je veiligheidsgevoel, je thuis, je wortels, je verleden,
Mercurius symboliseert je denken, je communicatievermogen, je intellectuele interesses,
Venus staat voor liefde, sensualiteit, erotiek, maar ook voor zekerheden, waarden, relatiegerichtheid,
Mars staat voor energie, voor je zelf op komen, agressie, seksualiteit,
Jupiter symboliseert optimisme, levensfilosofie, groei en het verbreden van je horizon,
Saturnus vertegenwoordigt de harde realiteit, beperkingen, geweten,verantwoordelijkheidsgevoel,
Uranus zegt iets over intuïtie, plotseling inzicht, al het nieuwe, het revolutionaire, onconventionele,
Neptunus beschrijft de mystieke ervaring, grenzeloosheid, de verbeelding, de roze bril,
Pluto symboliseert macht en onmacht, transformatie, de seksdaad, leven en dood.

De tekens geven aan hoe je de behoeften vormgeeft (“hoe”)

Ram: prille energie, dynamiek, actie, vuur, moed, stoutmoedig
Stier: liefde voor natuur, vruchtbaarheid, geduld, materialisme
Tweelingen: communicatie, dualisme, intelligentie
Kreeft: gezin, koestering, romantiek, geschiedenis
Leeuw: wil, centraal staan, royaal, creatieve vermogens
Maagd: hygiëne, dienstbaarheid, gezondheid, systematiek, kritisch
Weegschaal: harmonie, projectie, schoonheid, diplomatie, evenwicht
Schorpioen: transformatie, confrontatie, verleiding, intensiteit
Boogschutter: visie, religie, buitenland, filosofie
Steenbok: verantwoording, structuur, regelgeving, vormgeving
Waterman: vrijheid, gevoel voor samenleving, revolutie, vernieuwing
Vissen: invoelingsvermogen, transcendente liefde, mystiek.

De huizen geven de levensgebieden aan waar je die behoeften het beste vormgeeft. (“waar”)

1e huis:je personae: het masker waarmee je je naar buiten toe presenteert,
2e huis:je concrete zekerheid, je bezit en je talenten, eigenwaarde
3e huis:de vluchtige contacten, de informatie-uitwisseling, het verkeer, broers en zussen
4e huis:je thuissituatie, je innerlijke emotionele basis, een van de ouders, jeugdervaringen
5e huis:je creatieve centrum, de wil, het vermogen om centraal te staan, het spel, de kinderen, vrolijkheid
6e huis:de dienstbaarheid, de gezondheid, het werk, de analyse, de vakopleiding, de nuttigheid
7e huis:dat wat wij van onszelf in de ander geprojecteerd zien, de relatie, controversen, huwelijk, publiek
8e huis:crisis, transformatie, occultisme, seksualiteit, geboorte en dood, waarden van de ander
9e huis:horizonverbreding: buitenland en hogere studie, filosofie, religie, bijgeloof, doelen, toekomst
10e huis:je roeping, je carrière, de maatschappij, je aanzien en reputatie, een van de ouders
11e huis:de samenleving, je wensen en verlangens, de groepen waarin je je bevindt, je metgezellen
12e huis:tot rust komen, loslaten, afzonderen, de massa, initiaties, verborgen vijanden, universaliteit

Powered by Blogger