Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan.
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over astrologie.

Monday, October 09, 2006

Een nieuwe stek

Nieuwe Maan heeft een nieuwe stek gevonden waar alles op 1 plek staat.
Alle nieuwe artikelen zullen vanaf heden op de nieuwe site geplaatst worden.
Ik nodig je van harte uit voor een bezoekje en je bookmark aan te passen.
Deze site zal aan het eind van dit jaar worden opgeheven.
Kom je kijken?
Groet, Willie

www.ezinenieuwemaan.nl

Wednesday, October 26, 2005

Lees je eigen horoscoop tekening

Iedereen kan zijn horoscoop gegevens op het internet vinden. Ook met minimale kennis van astrologie kun je er al interessante gegevens uithalen.
In dit artikel zal ik uitleggen waar je die gegevens kunt vinden en wat je er zoal vanaf kan lezen ook al heb je je nooit in de astrologie verdiept.
Om te beginnen heb je nodig: je geboortedatum, geboortetijd en je geboorteplaats.
De tijd het liefst zo nauwkeurig mogelijk, deze kun je opvragen in de plaats van geboorte bij de bevolkingsregister. (helaas vragen ze hier vaak een vergoeding voor.)
Mocht je geen exacte tijd weten, neem dan een die deze het beste benaderd, of neem 12:00 in de middag.
print je horoscoopgegevens” Vul daar je gegevens in. Klik op volgende. Dan verschijnt het zelfde scherm, reeds aangevuld met de coördinaten van je geboorteplaats. Controleer of je gegevens juist zijn en druk nogmaals op vervolg. Klik dan onder het kopje horoscooptekeningen “horoscooptekening, ascendant”. Nu verschijnt je horoscoop tekening. Als je op de tekening klikt kun je haar uitprinten zonder de tekst er omheen.

Links op de tekening vind je een aantal gegevens.
Je naam
De dag van de week, geboortedatum en de tijd van je geboorte (kloktijd)
Geboorteplaats, land en de Greenwitch Mean Time afgekort GMT (Univ. Time)
Het zal je opvallen dat er een uur verschil is tussen deze tijden. Dit heeft te maken met de tijdzones op aarde. Als er op de tijd van je geboorte de zomertijd van kracht was is het verschil twee uur.
De coördinaten van je geboorteplaats. Het eerste getal is het aantal graden, de letter geeft aan ten oosten (e) of ten westen (w) van de Greenwitch nul lijn. Het tweede getal het aantal minuten. In de tweede serie getallen vind je een n of een s. Dit geeft aan of de plaats zich ten noorden of ten zuiden van de evenaar bevindt. Een blik in je atlas zal je inzicht in de coördinaten verduidelijken.
Achter methode Astrodienst vind je het woord Placidus. Dit geeft aan met welk huizen systeem er gewerkt is. Er zijn verschillende huizen systemen, maar Placidus wordt het meest gebruikt.
Zonneteken: Het sterrenbeeld waarin de zon zich begaf op het moment van je geboorte.
Ascendant: Het teken dat aan de oostelijke horizon op kwam op het moment van je geboorte.
In het kadertje vind je de planeten met hun symbolen. Het blauwe gedeelte geeft aan in welk teken die planeet staat. Je leest het teken (sterrenbeeld),graden,minuten, seconden.
Daaronder in het groen vind je de beginpunten van de huizen. Het eerste huis begint bij het ascendant en heeft dus ook de zelfde waarde. Het zal je opvallen dat niet alle huizen opgeschreven zijn. Dit is omdat het tegenoverliggende huis de zelfde waarde heeft. Als je weet dat het 1ste huis op 7 graden weegschaal begint weet je gelijk dat het 7de huis op 7 graden ram begint. Het 1ste huis ligt tegenover het 7de huis en weegschaal ligt tegenover ram.
In het volgende kadertje kun je aflezen welke planeet in welk element staat en of het in een hoofd, vast of beweeglijk teken staat.
Van boven naar onder lees je v, l, a, w. Dit staat voor vuur, lucht, aarde en water.
Dit zijn de elementen. Zij geven elke planeet een bepaalde basis, ondertoon, van waaruit zij zich ontplooien. Zoals je ziet heeft elk teken in de cirkel een bepaalde kleur. Rood staat voor vuur, geel voor lucht, groen voor aarde en blauw voor water. Elk teken heeft de eigenschappen van een bepaald element. Die kleuren vind je terug in het kadertje.
Dus met een maan in maagd vind je de maan in het kadertje groen afgedrukt. Die maan heeft een aards karakter.
Van rechts naar links boven het kadertje lees je h, v, b. Dit staat voor hoofd, vast en beweeglijk. Naast de verdeling in elementen zijn de tekens verdeeld in hoofdtekens, vaste tekens en bewegelijke tekens.
In het “trappentabel” vind je de zogenaamde aspecten. Elke planeet die een min of meer nauwkeurig aspect maakt wordt hierin weergegeven. Aspecten worden gevormd doordat planeten een bepaalde hoek met elkaar maken. Hierdoor hebben de planeten invloed op elkaar. Hoe die invloed is hangt af van het soort aspect. De rode aspecten werken stimulerend daar ze vaak met strijd of conflicten gepaard gaan. Je kunt er niet omheen. Dit biedt wel de grootste mogelijkheid tot groei. De groene aspecten geven aan waar de samenwerking harmonieus verloopt. Hier liggen talenten of het gaat je makkelijk af. Er schuilt wel een gevaar van luiheid op die gebieden. De groene aspecten hebben iets ongrijpbaars. De zwarte aspecten zijn de zogenaamde mineur aspecten. Hier wordt niet veel mee gewerkt. Ze kunnen echter nuances weergeven.

Rechts vind je de horoscoop tekening. In de buitenste ring vind je de tekens (sterrenbeelden) In de binnenste ring vind je de huizen 1 t/m 12 met daarin de planeten.
In een oogopslag kun je dus ontdekken in welk teken en welk huis een bepaalde planeet staat. Elk teken is verdeeld in 30 graden. Het aantal graden per huis is verschillend. Dit wordt o.a. bepaald door het huizensysteem wat gebruikt wordt.
Midden in de tekening zie je rode, blauwe, groene en zwarte lijnen. De lijnen geven aan welke planeten zijn verbonden middels een aspect.
De lijn tussen de ascendant(AC) en de descendant(DC) kun je zien als de horizon van je geboortedag. Planeten die boven die horizon staan waren op dat moment zichtbaar.
Als je geboren bent op een tijdstip waarop de zon al op was zul je de zon dus boven deze lijn vinden. Mensen die in de nacht geboren zijn zullen hun zon onder deze lijn vinden.
De lijn tussen het MC en DC geeft de hoogste en respectievelijk laagste punt van de zon weer op die dag.

Je kunt nu makkelijk de maanfase van je geboorte berekenen. Tel eerst vanaf de zon tegen de klok in hoeveel hele tekens er tussen zitten. Elk teken is 30 graden.
Schrijf op een kladpapiertje het aantal tekens maal 30. Kijk nu op welke graad de zon staat. (de minuten en seconden kun je negeren) trek dat getal af van 30. De uitkomst tel je op bij het gevonden getal wat op je kladpapiertje staat. Kijk nu op welke graad de maan staat tel dit getal er ook bij op. Je weet nu hoeveel graden de maan verwijderd is van de zon. Bijvoorbeeld: Zon in vissen. Maan in leeuw. Tegen de klok in tellend zitten er 4 hele tekens tussen. Zon op 26 graden. 30 min 26 is 4. Maan op 16 graden. 120 + 4 +16 = 140. In dit geval staat de maan dus 140 graden verwijderd van de zon.
Je hebt een getal gevonden tussen de 0 en 360 graden. 0 graden is nieuwe maan. 45 graden is wassende maan. 90 graden is eerste kwartier. 135 graden is gibbous maan. 180 graden is volle maan. 225 graden is afnemende maan. 270 graden is laatste kwartier. 315 graden is balsamic maan. 360 graden is weer nieuwe maan.
De maan verplaatst zich gemiddeld 12,2 graden per dag. Dit getal kun je gebruiken om de leeftijd van de maan te bepalen. Deel dit getal door het aantal graden wat je hebt gevonden. Bijvoorbeeld: Jouw maan staat 225 graden verwijderd van de zon. Gedeeld door 12,2 vind je afgerond 18,5 dag. Jouw maanfase valt dus 18.5 dagen na nieuwe maan. Vooral voor vrouwen kan dit interessant zijn. Want elke maand rond die dag hebben zij een extra vruchtbare periode, naast je normale cyclus. Lees hiervoor “Astrologische geboorteregeling”.

Thursday, October 20, 2005

Maanfase astrologie

De zon is in de westerse astrologie het belangrijkste teken. In de oosterse astrologie is dit echter de maan. Dit komt omdat de astrologie een afspiegeling is van de cultuur waarin het gebruikt wordt. In het westen is men meer gericht op de individu, wat gesymboliseerd wordt door de zon. Maar in de oosterse landen staat het gezinsleven en de emoties meer centraal. Deze worden gesymboliseerd door de maan.
Men is daar ook van mening dat de maan nodig is om het innerlijke licht (de zon) te hanteren. De interactie van de zon en de maan wordt vertaald in de maanfase.
De maanfasen zijn te vergelijken met een psychologische groeiproces . Elke fase heeft zijn eigen instelling welke invloed heeft op de beleving van de wereld om ons heen.
Kennis van je maanfase geeft je een indruk van het fundamentele doel dat je nastreeft in dit leven en hoe dat je karakter, emoties en gedrag vormt.

Het berekenen van je maanfase:
Print je horoscooptekening uit. Tel eerst vanaf de zon tegen de klok in hoeveel hele tekens er tussen zitten. Elk teken is 30 graden.
Schrijf op een kladpapiertje het aantal tekens maal 30. Kijk nu op welke graad de zon staat. (de minuten en seconden kun je negeren) trek dat getal af van 30. De uitkomst tel je op bij het gevonden getal wat op je kladpapiertje staat. Kijk nu op welke graad de maan staat tel dit getal er ook bij op. Je weet nu hoeveel graden de maan verwijderd is van de zon. Bijvoorbeeld: Zon in vissen. Maan in leeuw. Tegen de klok in tellend zitten er 4 hele tekens tussen. Zon op 26 graden. 30 min 26 is 4. Maan op 16 graden. 120 + 4 +16 = 140. In dit geval staat de maan dus 140 graden verwijderd van de zon.
Je hebt een getal gevonden tussen de 0 en 360 graden. 0 graden is nieuwe maan. 45 graden is wassende maan. 90 graden is eerste kwartier. 135 graden is gibbous maan. 180 graden is volle maan. 225 graden is afnemende maan. 270 graden is laatste kwartier. 315 graden is balsamic maan. 360 graden is weer nieuwe maan.

Image hosted by Photobucket.comDe maanfase astrologie kent 3 hoofdgroepen:

De wassende maan: (350 – 110 graden)
De individualistische persoonlijkheid; het jonge kind dat zijn eigen mogelijkheden ontplooit. Net zoals het zaad wat zich onder de grond ontkiemd, ontvouwt de individualistische persoonlijkheid zich al 10 graden voor het 0 punt. De fase brengt een intense energie met zich mee. Deze persoonlijkheid wil de wereld ontdekken en is enthousiast bij elke nieuwe vondst. Door zichzelf te leren begrijpen kan zij de wereld begrijpen, net zoals de maan die, naarmate zij meer verlicht wordt, licht op de aarde kan werpen. Deze persoonlijkheid werkt voor zichzelf en ziet de ander niet zo goed in de schaars verlichtte nacht. Een sterk basis vertrouwen in hun mogelijkheden maakt dat ze snel over teleurstellingen heen zijn. Zij laten zich door de dagelijkse beslommeringen niet weerhouden om hun doel uit te werken.

De volle maan: (110 – 230 graden)
De maatschappelijke persoonlijkheid; de rijpende volwassene richt zijn leven en werk in op anderen. Al is de maan pas vol bij 180 graden, toch maakt zij al ver voor en na dit punt een volle indruk. De maatschappelijke persoonlijkheid richt zich vooral op de medemens. Door de helder verlichte nacht is de ander goed te onderscheiden. Hierdoor leren ze van de ander wat er van hen verwacht wordt en hoe ze daar het beste aan kunnen beantwoorden. Het contact met de ander leert ze te vergelijken, kiezen en te combineren. Daar het helderste licht de donkerste schaduwen werpt zien we bij deze persoonlijkheid de meeste tegenstellingen: samenwerking en concurrentie, bewondering en minachting.

De afnemende maan: (230 – 350 graden)
De beherende persoonlijkheid; de ouder wordende mens trekt zich terug op een verovert standpunt en probeert anderen van daaruit te (be)sturen. In het afnemende licht is deze persoonlijkheid zich bewust dat het licht zal wederkeren, maar tot die tijd zal alles moeten worden gereduceerd tot de prioriteiten. Dit moet met de grootste doelmatigheid worden gerealiseerd. Overtuigd van hun eigen kunnen houden ze graag de touwtjes in handen. Zij zijn instaat om zichzelf weg te cijferen voor het algemene belang.

De hoofdgroepen krijgen meer nuance in de acht maanfasen:

Nieuwe maan: (0 – 45 graden)
Je bent spontaan,leergierig en neemt graag het initiatief. Door je enthousiasme kun je hard werken. Dit kan wel eens de oorzaak zijn dat je opgebrand bent voordat een project is afgerond.
Je beziet het leven nogal subjectief waardoor je je soms onbegrepen voelt.
Wassende maan: (45 - 90 graden)
Je bent assertief en avontuurlijk. Door je nieuwsgierigheid heb je de behoefte om problemen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Hierdoor bots je nogal eens tegen het conventionele en moet je nieuwe wegen vinden om je doel te bereiken.
Resten uit het verleden kunnen je groei in de weg staan en dienen daarom ook aangepakt te worden.
Eerste kwartier: (90 -135 graden)
Je bent positief ingesteld en hebt een sterke wil. Je hebt een duidelijke mening waardoor je nogal eens in heftige discussies verzeild kan raken. Je hebt de neiging om bestaande structuren onderuit te halen, maar je oplossingen zijn vaak inderdaad een verbetering.
Gibbous maan: (135 – 180 graden)
Je hebt een kalmerende invloed op de mensen om je heen en helpt ze graag. Je hoopt dat je met je werk de wereld een beetje beter kan maken. Deze missie maakt dat je soms blind ideologieën kan navolgen. Het is belangrijk dat je leert bij jezelf te blijven, dan zal de voldoening en erkenning niet uitblijven.
Volle maan: (180 -225 graden)
Je talent ligt in het verwezenlijken van zaken. Je vertrouwt op je instinct en bent creatief. Aan de andere kant kun je last hebben van schuldgevoelens en irrationele angsten. Je bent gevoelig voor de emoties van een ander en moet leren je eigen emoties onder controle te krijgen.
Afnemende maan: (225 – 270 graden)
Je bent communicatief en deelt graag je kennis en ervaring. Je revolutionaire natuur wil je inzetten om de wereld om je heen te verbeteren. Compromissen zullen nodig zijn om je visie te laten aansluiten aan de behoefte van de ander.
Laatste kwartier: (270 -315 graden)
Je talenten liggen in het geven van advies. Je straalt warmte uit en hebt een begrijpend oor. Je bent in staat om mensen hun gedachte te verhelderen. Je kan makkelijk in het verleden blijven hangen waardoor er perioden van melancholie kunnen optreden. Het loslaten van het verleden is van belang om verder te kunnen gaan.
Balsamic maan: ( 315 -380 graden)
Je bent dromerig en intuïtief. Je bezit een aangeboren wijsheid die het werk van de natuur en de mensheid doorziet. Je bent meer intellectueel dan fysiek actief.
Het eindigen en voorbijgaande zijn belangrijke thema’s in je leven.

Saturday, June 04, 2005

Moonwobble

Een cyclus die momenteel weer vol in de belangstelling staat binnen de astrologie is de Moonwobble, of vrij vertaald maanschommeling. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een periode waarin emoties hoog oplopen en alles anders verloopt dan normaal.
De Amerikaanse astroloog Carl Payne Tobey was de eerste die opmerkte dat rampen, ongelukken en ruzies in cycli voorkwamen. Hij onderzocht het verschijnsel en vergeleek het met de aspecten van dat moment.
De factor instabiliteit blijkt een grote rol te spelen. De gebeurtenissen van 11 september en de ontploffing van de spaceshuttle vonden plaats tijdens een Moonwobble.
Ook aardbevingen en extreem slecht weer vinden opvallend vaak plaats tijdens een Moonwobble.

Een Moonwobble vindt plaats als de zon een conjunctie of vierkant maakt met de maanskopen. De maansknopen zijn de snijpunten van de banen van de zon en de maan. Omdat de zon in een jaar de dierenriem doorloopt, vinden er per jaar ongeveer 4 Moonwobbles plaats. De maansknopen maken hun ronde in ongeveer 19 jaar. Dit houd in dat een moonwobble zich na 19 jaar herhaalt in het zelfde teken en op de zelfde graad.
Opvallend is dat de gebeurtenissen tijdens een moonwobble van 19 jaar geleden veel affiniteit vertoont met de gebeurtenissen tijdens de moonwobble van het heden.
Zon en maansverduisteringen vinden alleen plaats als zon en maan op een lijn staan met de maansknopen. Zonsverduisteringen vinden plaats tijdens nieuwe maan, maansverduisteringen tijdens volle maan. Elke verduistering valt dus tijdens een moonwobble, maar niet elke moonwobble valt tijdens een verduistering, immers, de vierkantaspecten veroorzaken ook Moonwobbles. De invloed van dit verschijnsel treed in zo’n tien dagen voor het aspect en duurt tot ongeveer 10 dagen erna. De intensiteit ervan schijnt continu te zijn. Met andere woorden, het begint plotseling en ineens is het weer afgelopen. Het teken waarin de moonwobble plaats vindt en de aspecten die worden gemaakt met planeten of andere gevoelige punten geven zicht op de manier waarop een moonwobble zich kan manifesteren.

Een moonwobble treft ons mondiaal gezien allemaal. Op het persoonlijke vlak kan zo’n periode relatief rustig verlopen. Maar als de moonwobble aspecten maakt naar planeten in je persoonlijke horoscoop kun je verwachten dat er grote veranderingen plaats gaan vinden. Je zou in een relatiedip kunnen belanden of plannetjes ondervinden telkens tegenwerking. Doordat emoties makkelijk hoog op kunnen lopen ontstaan er makkelijk meningsverschillen. De sleutel ligt in het tonen van flexibiliteit.
Probeer je handelingen niet te laten leiden door de emoties, want na de moonwobble zie je de dingen vaak uit een ander perspectief.
In het algemeen kun je zeggen dat de Moonwobble een vergrootglas over de problematiek houdt. Zo wordt de noodzaak van het oplossen duidelijk. Wacht hier wel mee tot na de Moonwobble. Beslissingen genomen tijdens de moonwobble zijn meestal van korte duur.
Maar het is niet allemaal kommer en kwel tijdens de moonwobble. Het onverwachte kan nieuwe mogelijkheden creëren. Bedenk dat alle cycli dienen om groei te bewerkstelligen. Zie het als een periode waarin je creativiteit en flexibiliteit wordt gestimuleerd.

Friday, June 03, 2005

Astrologische geboorteregeling

In de astrologie is het bekend dat de vrouw naast haar ovulatieperiode nog een ontvankelijke periode heeft. Het betreft de periode dat de zon en de maan in de zelfde hoek staan als op het tijdstip van haar geboorte. Aannemelijk vind ik, daar je geboortemoment je eerste scheppende moment is.
Deze hoek, welke we kunnen vertalen naar een maanfase, komt elke maand terug en kan zowel binnen als buiten de ovulatieperiode vallen. Dit gegeven zou kunnen verklaren waarom er wel eens vrouwen zwanger zijn geworden van gemeenschap tijdens de menstruatie. Dr. Jonas heeft enkele decennia geleden uitgebreid onderzoek gedaan naar dit fenomeen en gebruikte het voornamelijk om de kansen op zwangerschap bij vrouwen te vergroten.
Deze kennis kan ook gebruikt worden om je kansen op zwangerschap te verkleinen. Als reguliere anticonceptie voor jou beslist geen optie is zou je de maanfase naast je ovulatieperiode kunnen gebruiken. Het nadeel van deze methode is dat in het ongunstige geval minder dan de helft van je cyclusdagen echt veilig zijn.

Thursday, June 02, 2005

Afhoudende maan

Vlak voordat de maan haar overgang maakt naar het volgende teken bestaat er een tijdspanne waarin zij geen grote aspecten (verbintenissen) meer maakt met planeten. Dit kan enkele seconden zijn, maar ook meer dan een dag. Dit wordt afhoudende maan genoemd. De periode van afhoudende maan eindigt op het moment dat zij het volgende teken binnenloopt.

Het gebrek aan verbintenissen maakt dat gebeurtenissen in deze tijd geen groeikracht hebben. Je concentratie is verminderd. Dit betekent dat al het belangrijke werk beter uitgesteld kan worden. Afspraken gaan vaak niet door, besprekingen lopen op niets uit. Nieuwe aankopen blijken miskopen en nieuwe liefdes blijken one night stands. Fouten zijn in deze periode makkelijker gemaakt. Vooral in de beleggingswereld blijkt de afhoudende maan een slechte tijd om in aandelen e.d. te investeren.
De periode van afhoudende maan is het beste te benutten door je met het dagelijkse leven bezig te houden. Richt je op routinewerk, maak klusjes af of socialiseer zonder dat je er verwachtingen van hebt. Een goede tijd om te rusten of te mediteren op je innerlijke balans.

Volgens de nieuwste inzichten binnen de astrologie wordt de periode van de afhoudende maan gekleurd door het laatste aspect dat de maan maakt met één de mysterieplaneten (Uranus, Neptunus of Pluto). Met Uranus als laatste aspect zou bijvoorbeeld een situatie plotseling kunnen veranderen, met Neptunes is het mogelijk dat je alles door een roze bril ziet en met Pluto zou je bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met gevoelens van machteloosheid. Let wel: dit zijn mogelijkheden. De afhoudende maan komt bijna elke 2 à 3 dagen voor. Het is onbegonnen werk (en ook niet leefbaar) om daar altijd rekening mee te houden. Maar op de dagen dat alles anders loopt dan gedacht kan het zinvol zijn om te kijken of er sprake was van een afhoudende maan en met welke mysterieplaneet zij het laatste aspect maakte. Zo krijg je er zicht op hoe een afhoudende maan in jouw leven kan uitwerken.

Voor het werken met magie zou dit dus impliceren dat het beter is je ervan te onthouden tijdens afhoudende maan. Het bovenstaande wijst erop dat gebeurtenissen oncontroleerbaar verlopen, alsof de beslissing al gevallen is.
Het is toepasselijker om in deze tijd een ritueel van dankbaarheid te houden.

Om met de afhoudende maan te werken raad ik je aan een astrologische agenda aan te schaffen.

Wednesday, June 01, 2005

Astrologie in een notendop

Al zo lang de mensheid bestaat, kijkt ze naar de sterrenhemel en is gefascineerd door de bewegingen van de “grote lichten”. Oude culturen ontdekten dat de bewegingen aan de hemel correspondeerden met gebeurtenissen op aarde. Letterlijk vertaald betekent het woord astrologie: "kennis van de sterren" (astro is "ster" en logos betekent "kunde"). Een "doorzien" van de combinaties van planeten tegen de achtergrond van de 12 tekens van de dierenriem en de 12 huizen (levensgebieden).
Een horoscoop (Hora = uur en scopein = zien) is een tweedimensionale tekening van de planeetstanden op een specifiek moment, meestal de geboorte.
Het geeft een goed overzicht van je karaktereigenschappen en de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Hoe je in het leven staat en hoe je daaruit je eigen visie ontwikkelt. Het geeft informatie over je gedrag tegenover anderen en wat je van anderen terug verwacht. Hoe je relaties vorm hebben gekregen in zowel positieve als negatieve zin. Ook kan het inzicht geven in je doel in dit leven, je werk en je positie in de maatschappij.

Hier volgen wat trefwoorden van de symbolen die gebruikt worden:

De planeten geven je behoeften aan: (“wat”)

De Zon zegt iets over je innerlijke persoonlijkheid, je vitaliteit,
De Maan vertegenwoordigt je gevoelens, je veiligheidsgevoel, je thuis, je wortels, je verleden,
Mercurius symboliseert je denken, je communicatievermogen, je intellectuele interesses,
Venus staat voor liefde, sensualiteit, erotiek, maar ook voor zekerheden, waarden, relatiegerichtheid,
Mars staat voor energie, voor je zelf op komen, agressie, seksualiteit,
Jupiter symboliseert optimisme, levensfilosofie, groei en het verbreden van je horizon,
Saturnus vertegenwoordigt de harde realiteit, beperkingen, geweten,verantwoordelijkheidsgevoel,
Uranus zegt iets over intuïtie, plotseling inzicht, al het nieuwe, het revolutionaire, onconventionele,
Neptunus beschrijft de mystieke ervaring, grenzeloosheid, de verbeelding, de roze bril,
Pluto symboliseert macht en onmacht, transformatie, de seksdaad, leven en dood.

De tekens geven aan hoe je de behoeften vormgeeft (“hoe”)

Ram: prille energie, dynamiek, actie, vuur, moed, stoutmoedig
Stier: liefde voor natuur, vruchtbaarheid, geduld, materialisme
Tweelingen: communicatie, dualisme, intelligentie
Kreeft: gezin, koestering, romantiek, geschiedenis
Leeuw: wil, centraal staan, royaal, creatieve vermogens
Maagd: hygiëne, dienstbaarheid, gezondheid, systematiek, kritisch
Weegschaal: harmonie, projectie, schoonheid, diplomatie, evenwicht
Schorpioen: transformatie, confrontatie, verleiding, intensiteit
Boogschutter: visie, religie, buitenland, filosofie
Steenbok: verantwoording, structuur, regelgeving, vormgeving
Waterman: vrijheid, gevoel voor samenleving, revolutie, vernieuwing
Vissen: invoelingsvermogen, transcendente liefde, mystiek.

De huizen geven de levensgebieden aan waar je die behoeften het beste vormgeeft. (“waar”)

1e huis:je personae: het masker waarmee je je naar buiten toe presenteert,
2e huis:je concrete zekerheid, je bezit en je talenten, eigenwaarde
3e huis:de vluchtige contacten, de informatie-uitwisseling, het verkeer, broers en zussen
4e huis:je thuissituatie, je innerlijke emotionele basis, een van de ouders, jeugdervaringen
5e huis:je creatieve centrum, de wil, het vermogen om centraal te staan, het spel, de kinderen, vrolijkheid
6e huis:de dienstbaarheid, de gezondheid, het werk, de analyse, de vakopleiding, de nuttigheid
7e huis:dat wat wij van onszelf in de ander geprojecteerd zien, de relatie, controversen, huwelijk, publiek
8e huis:crisis, transformatie, occultisme, seksualiteit, geboorte en dood, waarden van de ander
9e huis:horizonverbreding: buitenland en hogere studie, filosofie, religie, bijgeloof, doelen, toekomst
10e huis:je roeping, je carrière, de maatschappij, je aanzien en reputatie, een van de ouders
11e huis:de samenleving, je wensen en verlangens, de groepen waarin je je bevindt, je metgezellen
12e huis:tot rust komen, loslaten, afzonderen, de massa, initiaties, verborgen vijanden, universaliteit

Powered by Blogger